A Adega

Instalacións A adega conta cunhas instalacións espazosas e maquinaria con tecnoloxía moderna e de aceiro inoxidable: mesa de selección, despalilladora, prensa neumática de enchido axial, filtro tangencial e amicróbico, etc, que cumpren todas as garantías de seguridade e hixiene alimentarias. Actualmente ten unha capacidade para 80.000 litros de viño, aínda que está deseñada para albergar con miras a futuras ampliacións ata 300.000 litros.

Ademais as instalacións están preparadas para recibir visitas contorna ás 50 persoas, cunha zona de recepción e venda ao público e un amplo salón ou sala de catas.

Vinificación en branco A medida que a uva crece o seguimento da maduración é máis importante para determinar a data óptima de vendima, e obter así a máxima carga aromática. Como é tradicional a recolección realízase a man, en caixas de vendima e transporte convenientes, e así efectuar canto antes a vinificación. Tras a recepción da uva esta é despalillada, a pasta formada polo mosto e os hollejos pasa á prensa, onde se obtén un líquido de gran calidade realizando un prensado lento e suave. En todas estas operacións que sofre a uva fórmanse compostos aromáticos prefermentativos.

A fermentación alcohólica leva a cabo en depósitos de aceiro inoxidable e supón a formación de aromas fermentativos e a revelación de aromas varietales. É o acto esencial da vinificación. Unha vez finalizada a fermentación, inícianse as operacións finais de clarificación, estabilización e filtración, antes do seu embotellado. Durante a maduración e conservación do viño aparecen os aromas postfermentativos que constituen o “bouquet” do viño.

Mapa